This Page

has moved to a new address:

Jaakko Stenhäll: Paljonko olisit valmis maksamaan koneellisen raikkaista öistä?

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service